Jak wygląda ZUS w Niemczech?

0
1868

System ubezpieczeń społecznych w Niemczech zorganizowany jest w sposób bardzo podobny do polskiego ZUS-u. Różnice dotyczą przede wszystkim rodzajów ubezpieczeń. System podzielony jest na pięć filarów, do których zalicza się ubezpieczenie zdrowotne standardowe i długoterminowe, ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie od wypadków przy pracy oraz ubezpieczenia na wypadek bezrobocia.

Ubezpieczenia w Niemczech

Poza ubezpieczeniem od wypadków przy pracy, wszystkie rodzaje ubezpieczeń są pokrywane częściowo przez pracodawcę i pracownika. Za odprowadzanie składek odpowiada firma w Niemczech, czyli pracodawca. W związku z tym około 40% pensji pochłaniane jest na obowiązkowe ubezpieczenie. Każda osoba pracująca w Niemczech musi posiadać ubezpieczenie. Jeżeli jednak zarobki przekraczają kwotę przeciętną, może sama wybrać ubezpieczyciela i zdecydować się na system ustawowy lub towarzystwo ubezpieczeniowo o charakterze prywatnym. Pracownicy zarabiający poniżej kwoty minimalnej ubezpieczani są natomiast w systemie ustawowym.

ZUS w Niemczech

Składka za ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech opłacana jest co miesiąc i pozwala pracownikowi na korzystanie z usług opieki zdrowotnej. Poświadczenie odpowiedniego dokumentu w polskim ZUS oraz wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w wybranym oddziale NZF umożliwia pracownikowi używanie polskiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych przy jednoczesnym korzystaniu z usług niemieckich lekarzy. W Niemczech również ubezpieczenie zdrowotne długoterminowe jest obowiązkowe. Jest one zabezpieczeniem na wypadek sytuacji, w której pracownik wymagałby dodatkowej opieki pielęgnacyjnej na starość lub nie był w stanie sam o siebie zadbać.

Zwolnienie z opłat i zasiłek chorobowy

W niektórych przypadkach możliwe jest uzyskanie zwolnienia z opłat na ubezpieczenie zdrowotne. Na mocy regulacji wprowadzonych w 2013 roku, pracownicy zarabiający mniej niż 450 euro na miesiąc lub pracujące tylko przez dwa miesiące w roku, są zwalniane z opłat na ubezpieczenie. Jednocześnie zachowują prawo do swobodnego korzystania z systemu opieki zdrowotnej. Kompletne zasady dotyczące zwolnienia z opłat przedstawione są na stronach internetowych niemieckiego ministerstwa pracy i spraw socjalnych. Każdy pracownik posiadający ubezpieczenie może również starać się o uzyskanie zasiłku chorobowego. Przysługuje on osobom, które w terminie do trzech dni poinformują pracodawcę o braku zdolności do pracy i przedstawią odpowiednie dokumenty w kasie chorych. Należy dołączyć m.in, zaświadczenie o zarobkach.

Pracę w opiece Niemcy znajdziesz na: https://www.veritas-opieka.pl/oferty-pracy/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here